Organic Keralam Facebook Page
English

ജൈവ കൃഷി

ചാണകവും പച്ചിലവളവും ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൃഷി രീ തി | Organic Farming Techniques using Cow Dung and Green

ചാണകവും പച്ചിലവളവും ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൃഷി രീ തി എങ്ങനെ എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി.