Organic Keralam Facebook Page
English

പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജൈവ കൃഷി തോട്ടം

പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജൈവ കൃഷി തോട്ടം | Organic Plantation without Harming the Nature

പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട്  ജൈവകൃഷി തോട്ടം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നു കാണിച്ചു തരുന്നു പാലക്കാട് നിന്നുള്ള ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ.